Kit nâng cấp đầu in Zebra ZT410

 

 Kit nâng cấp đầu in Zebra ZT410 thuộc nhóm tùy chọn thay thế, nâng cấp, hay hoán đổi các loại độ phân giải đầu in Zebra ZT400 Series.


 • Danh sách kit nâng cấp đầu in Zebra ZT410 bao gồm: dây curoa, pully và đầu in ZT400 Series.
 • Tùy biến hoán đổi kit nâng cấp đầu in Zebra ZT410 có độ phân giải hoặc cao hơn hoặc thấp hơn.
 • Thành phần cấu tạo đầu in Zebra ZT410 từ hệ thống điểm điốt bán dẫn truyền nhiệt; pully có thành phần nhựa cứng, và gang; dây curoa từ cao su tổng hợp đàn hồi và hợp kim đồng.
 • Để hoàn thành nâng cấp độ phân giải đầu in ZT410 cần lật mặt pully liên kết với trục cuộn mực thải - face 203 dpi hoặc face 300 dpi.

Phân loại dây curoa ZT410 cho kit nâng cấp đầu in Zebra Zt410

 • 79866M: dây curoa cho đầu in ZT410 độ phân giải 203 dpi.
 • 79867M: dây curoa cho đầu in ZT410 độ phân giải 300 dpi, 600 dpi.


 Phân loại đầu in Zebra ZT410 - kit nâng cấp đầu in Zebra Zt410

 • P1058930-009 : đầu in Zebra ZT410 203 dpi.
 • P1058930-010 : đầu in Zebra ZT410 300 dpi.
 • P1058930-011 : đầu in Zebra ZT410 600 dpi.

Phân loại pully Zebra ZT410 - kit nâng cấp đầu in Zebra Zt410

 • 79524: Pully cho đầu in Zebra ZT410 203 dpi.
 • 79525: pully cho đầu in Zebra ZT410 300 dpi & 600 dpi.

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất

Zebra Corp Technologies Inc

Part Number

P1058930-022

P1058930-023

P1058930-024

Mô tả

Convert to 300 dpi ZT410

Convert to 203 dpi ZT410

Convert to 600 dpi ZT410

Xuất xứ

China

Dòng máy hỗ trợ

Zebra ZT410


Xem thêm:


Video hướng dẫn nâng cấp kit chuyển đổi đầu in Zebra ZT410 - ZT400 Series
No comments:
Write nhận xét