DARKNESS

ISSUE / QUESTION

Cách sét hay chỉnh nhiệt độ đầu in máy in mã vạch Zebra ZT411 ZT421 ?

Cài đặt nhiệt độ trên ZDesigner Driver cho máy in Zebra ?

Chỉnh nhiệt độ trên máy in thông qua bảng điều khiển LCD, màn hình Touch ZT610 ?

APPLICABLE TO

ZEBRA Tabletop Barcode Printers, Desktop Barcode Printers, Print Engine Printers.

RESOLUTION / ANSWER

Cách 1: Chỉnh nhiệt độ sử dụng ZDesigner Driver ZPL - V5 và ZDesigner ZPL Link-OS - V8

Download ZDesigner Driver tại đây

Bước 1: Start/Control Panel/Devices and Printers/ZDesigner ZPL 

Bước 2: Click phải chuột chọn Printing Preferences. Cửa sổ xuất hiện thực hiện tuần tự theo (1), (2), (3), (4). Click hay Touch vào hình ảnh để hiện thị cỡ lớn.

- Với ZDesigner ZPL V5

Chọn Tab Option/Darkness --> chọn nhiệt độ từ 1 - 30. 

Sau khi chọn xong click chọn Apply và OK để Lưu.

- Với ZDesigner Link-OS V8


Chọn Tab Print Option/Darkness --> lựa chọn 1 - 30.

Sau khi chọn xong Click chọn Apply và OK để Lưu.

=======================================

Cách 2: Chỉnh nhiệt độ trên bảng điều khiển

Bước 1: Start/Control Panel/Devices and Printers/ZDesigner ZPL 

Bước 2: Click phải chuột chọn Printing Preferences. Cửa sổ xuất hiện

- Với ZDesigner ZPL V5

Click chọn Tab Advanced Setup

Click chọn Use printer settings. Click Apply, OK để Lưu.

- Với ZDesigner Link-OS V8

Chọn Tab Print Option/Darkness --> Click chọn nút (2), (3).

Click (4), (5) để Lưu.

Bước 3: Thao tác trên bảng điều khiển

Đối với dòng Xi4 Series, ZMxx Series, 105SL Plus, 105SL

- Vào chế độ cài đặt Setup Mode

1. Ấn Setup/Exit --> vào chế độ cài đặt

2. DARKNESS xuất hiện.

3. Ấn SELECT để vào tăng giảm giá trị.

4. Sử dụng nút (+) --> tăng giá trị, nút (-) giảm giá trị.

5. Ấn SELECT để thoát.

- Thoát chế độ cài đặt Setup Mode và Lưu thông tin

Ấn nút Setup/Exit  --> "SAVE CHANGES" xuất hiện. Có 5 lựa chọn như mô tả dưới đây. Ấn (+), (-) để di chuyển giữa các lựa chọn. Ấn SELECT để chọn.

  • PERMANENT: Lưu lại mọi cài đặt. Các giá trị thay đổi được lưu trong máy in ngay cả khi tắt nguồn.
  • TEMPORARY: Lưu tạm thời các giá trị cho đến khi thay đổi giá trị khác hay tắt nguồn.
  • CANCEL: Hủy mọi giá trị cài đặt trước đó kể từ khi vào chế độ Setup Mode.
  • LOAD DEFAULT : Đưa máy in về trạng thái nhà sản xuất.
  • LOAD LAST SAVE : Lưu giá trị cuối cùng được cài đặt.

6. Chọn PERMANENT để lưu.

Đối với  dòng ZT400 Series, ZT200 Series, ZT600 Series, ZT510 màn hình LCD

- Ấn nút LEFT trên cùng bảng điều khiển xuất hiện màn hình --> chọn SETTINGS.


- Chọn DARKNESS. Sử dụng nút UP/DOWN để tăng giảm giá trị

- Sau khi sét xong giá trị. ẤN nút HOME để Lưu.

Đối với màn hình Touch ZT400 Series, ZT600 Series, ZE500 Series: ZE511, ZE521

- Từ màn hình Home Screen - chọn Menu


- Chọn Print>Print Quality>Darkness

APPLICABLE PRODUCTS

Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230

Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT411, ZT420, ZT421

Zebra ZT600 Series: ZT610, ZT620

Zebra ZT510

Zebra ZMxx Series: ZM400, ZM600

Zebra 105 SL Plus

Zebra GK Series, GX Series, ZD Series, Print Engine Series: ZE500-4, ZE500-6, ZE511, ZE521.

 

Xem thêm: Chỉnh tốc độ máy in mã vạch Zebra