SPEED

ISSUE / QUESTION

Cách chỉnh hay sét tốc độ in Zebra ZT411, ZT421 ?

Cách cài đặt tốc độ trên ZDesigner Driver ZPL, ZDesigner Link-OS ?

Sét tốc độ in trên màn hình Touch Zebra ZT610, ZT620 ?

APPLICABLE TO

ZEBRA Tabletop Barcode Printers, Desktop Barcode Printers, Print Engine Printers.

RESOLUTION / ANSWER

Cách 1: Sét tốc độ sử dụng ZDesigner Driver 

Download ZDesigner Driver tại đây.

Bước 1: Start > Control Panel > Devices and Printers > ZDeisgner ZPL

Bước 2: Click phải chuột chọn Printing Preferences

- Với ZDesigner ZPL V5

Chọn Tab Option > Speed > Apply > OK.


- Với ZDesigner Link-OS V8

Click Tab Print Option > Speed > Apply > OK.

 

=====================================

Cách 2: Chỉnh tốc độ in trên bảng điều khiển

Bước 1: Start > Control Panel > Devices and Printers > ZDesigner ZPL

Bước 2: Click phải chuột chọn Printing Preferences

- Với ZDeisgner ZPL V5

 Click chọn Tab Advanced Setup > Use printing settings

- Với ZDesigner Link-OS V8

Click Tab Print Options > Tích chọn (2) > chọn Let  the print control this option

Bước 3: Thực hiện thay đổi tốc độ in trên bảng điều khiển

Đối với dòng Zebra Xi4 Series, ZMxx Series, 105SL Plus, 105SL

Vào chế độ cài đặt Setup Mode (Nhập mật khẩu mặc định nếu có: 1234)

1. Ấn Setup/Exit  -> vào chế độ cài đặt.

2. Ấn (+), (-) hoặc NEXT/SAVE  -> PRINT SPEED . Ấn nút SELECT để vào chỉnh sửa.

3. Ấn (+), (-) để tăng giảm giá trị.

4. Sau khi sét xong, ấn SELECT để thoát.

5. Ấn nút SETUP/EXIT --> SAVE CHANGES -> Ấn (+), (-) --> PERMANENT  --> Ấn  NEXT/SAVE hoặc SETUP/EXIT --> Lưu.

-------------------------------

Đối với dòng ZT200 Series (ZT230), ZT400 Series, ZT510, ZT600 Series, ZE500 Series, 105SL Plus với LCD Panel.

- Ấn nút HOME - LEFT góc trái trên cùng  --> HOME MENU --> SETTINGS

- Ấn OK để vào SETTINGS > Ấn  nút RIGHT ->  PRINT SPEED.

- Ấn nút UP/DOWN để tăng giảm tốc độ.

- Ấn Home --> Lưu và Thoát.

------------------------------------------

Đối với dòng ZT400 Series, ZT600 Series với Touch Panel

- Home Screen > MENU > PRINT > PRINT QUALITY > PRINT SPEED

- Touch (+), (-) để tăng giảm tốc độ in hoặc kéo trượt sang trái, phải.

- Touch Home để Lưu và Thoát.

 

APPLICABLE PRODUCTS

Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230

Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT411, ZT420, ZT421

Zebra ZT600 Series: ZT610, ZT620

Zebra ZT510

Zebra ZMxx Series: ZM400, ZM600

Zebra 105 SL Plus

Zebra GK Series, GX Series, ZD Series, Print Engine Series: ZE500-4, ZE500-6, ZE511, ZE521.


Xem thêm: Chỉnh nhiệt độ máy in mã vạch Zebra